IMG 20220408 220653 740 - آغاز ایونت اصلی فصل سوم؛ این ایونت تا اول اردیبهشت در دسترس خواهد بود

🗓 | A Soldier Choice

🔹 | این ایونت 3 مرحله خواهد داشت که پس از سه مرحله، شخصیت Menendez را دریافت خواهید کرد:

مرحله اول: با ورود به رویداد شروع شده و در طی آن با انجام بازی در بخش های مولتی پلیر و بتل رویال امتیاز لازم برای دریافت جوایز تعریف شده را کسب کنید. پس از کسب تمامی جوایز، شخصیت Menendez به شکل موقت و به مدت 14 به شما اهدا خواهد شد.

مرحله دوم: در این مرحله باید با شخصیت Menendez بازی کرده و تعداد معین شده از دشمنان را بکشید. با پایان این مرحله بلوپرینت اپیک Fennec را دریافت خواهید کرد.

مرحله سوم: در مرحله سوم و آخر، با انجام بازی در مولتی پلیر و بتل رویال و انجام ماموریت ها، باید تأییدیه مندز را دریافت کرده تا کارکتر برای شما دائمی شود.

همچنین هر روز و با استفاده از دکمه Talk With Menendez، یک فرصت برای صحبت با Menendez دارید. پاسخ شما بر روحیه‌ی او تأثیر گذاشته و روند پیشرفت در رویداد را برای شما تسریع می‌کند؛ پس در پاسخ های خود دقیق باشید.

🆕 #News | #CODM #S3