IMG 20220409 205118 158 2 - مود Undead Siege با آغاز فصل چهارم، فعلا از بازی حذف خواهد ش

 

IMG 20220409 205118 158 750x398 - مود Undead Siege با آغاز فصل چهارم، فعلا از بازی حذف خواهد ش

🔹 | این مود که با آغاز فصل سوم از بخش مودهای بازی به بخش ایونت های Featured منتقل شد، با آغاز فصل چهارم فعلا از بازی حذف خواهد شد؛ پس تا آن موقع نسبت به دریافت جوایز و موارد این بخش تا قبل از خارج شدن از دسترس، اقدام فرمایید.

 

🔹 | در مورد زمان بازگشت و همچنین موقت یا دائمی‌ بودن آن در هنگام دوباره اضافه شدن به بازی، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

 

🆕 #News | #CODM #S3 #ZM

🎮 www.onyxgame.ir