IMG 20220504 105948 461 - 🆕 | #خبر_جدید 🔸 | عدم اضافه شدن بخش مربوط به تورنومنت

🆕 | #خبر_جدید

🔸 | عدم اضافه شدن بخش مربوط به تورنومنت برای برخی بازیکنان باگ یا مشکل فنی نیست!

🔹 | این بخش همانند بتل پس جدید Ground Forces بسته به ریجن یا حتی انتخاب تصادفی، در ابتدا برای برخی بازیکنان در دسترس نخواهد بود.

🔹 | بر اساس اطلاعات دریافت شده از سازندگان به دلیل اینکه این بخش در ابتدای کار نیاز به تست و سنجش زوایای آن دارد، تنها برای برخی بازیکنان در دسترس قرار خواهد گرفت تا پس از بررسی و اطمینان کامل، بدون نقص برای تمامی بازیکنان در دسترس قرار گیرد.

✔️ بروزترین وبسایت کالاف دیوتی موبایل

 

👇 🇯‌🇴‌🇮‌🇳 👇

 

➛➛➛➛➛➛➛➛➛

 

www.onyxgame.ir