IMG 20220415 094723 394 - 🔸| اضافه شدن ایونت جدید Am the Egg Man به بازی

☑️ #ایونت

⚠️ تمامی ماموریت های این ایونت باید در بخش بتل رویال انجام شوند.

🔸 | ماموریت ها:
➖ انجام 3 بازی
➖ 3 بار فرود در بخش Circus (سیرک)
➖ 2 بار شرکت در مینی گیم Easter Race
➖ یک بار برد در Easter Race
➖ پیدا و شکستن 5 تخم مرغ
➖ حرکت مجموعا به مسافت 2000 متر
➖ 3 بار قرار گرفتن جزو 10 رتبه‌ی برتر
➖ یک بار قرار گرفتن جزو 5 رتبه‌ی برتر

🎁 | جوایز:
⚜ | Credit ×150
⚜ | Ninja – Groove Lens (Uncommon)
⚜ | J358 – Groove Lens (Uncommon)
⚜ | Boat – Groove Lens (Uncommon)
👤 | Battery – Fresh (Rare)

#Event

✔️ بروزترین وبسایت کالاف دیوتی موبایل

👇 🇯‌🇴‌🇮‌🇳 👇

➛➛➛➛➛➛➛➛➛

www.onyxgame.ir