IMG 20220414 110201 118 - 🔸 | اضافه شدن ایونت جدید BR Heat

☑️ #ایونت

🔸 | اضافه شدن ایونت جدید BR Heat

⚠️ تمامی ماموریت های این ایونت باید به ترتیب و در بخش Ranked بتل رویال انجام شوند.

🔸 | ماموریت ها:

➖ انجام یک بازی در این بخش

➖ 5 بار استفاده از کلاس دلخواه

➖ 8 بار استفاده از کلاس Trap Master

➖ کسب 10 مدال دلخواه

➖ 5 بار برداشتن داگ‌تگ هم تیمی

➖ دو بار قرار گرفتن جزو 5 رتبه برتر

➖ کسب برد در یک بازی

🎁 | جوایز:

⚜ | Epic Weapon XP Card ×5

⚜ | Spotter – Throwback (Uncommon)

⚜ | Trap Master – Throwback (Uncommon)

⚜ | Backpack 1 – Throwback (Uncommon)

⚜ | Desperado – Throwback (Uncommon)

⚜ | Credit ×250

⚜ | Swordfish – Mechanical God (Epic)

#Event

✔️ بروزترین وبسایت کالاف دیوتی موبایل

👇 🇯‌🇴‌🇮‌🇳 👇

➛➛➛➛➛➛➛➛➛

www.onyxgame.ir