آخرین خبرها
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220508 125059 955 400x225 - اونیکس گیم
🔸 | بتل پس بخش تورنومنت هم مکانیزمی مشابه بتل پس اصلی
یکشنبه 18 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220506 184556 687 400x185 - اونیکس گیم
🔸 | پایان روز اول هفته اول فصل اول مسابقات بخش تورنومنت؛ 
جمعه 16 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220506 184105 628 400x400 - اونیکس گیم
🔸 | کسب تاج های بیشتر و پیشرفت سریع تر در بتل پس بخش تورنوم
جمعه 16 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220504 105948 461 400x319 - اونیکس گیم
🆕 | #خبر_جدید 🔸 | عدم اضافه شدن بخش مربوط به تورنومنت
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220504 105645 143 400x185 - اونیکس گیم
🔸 | آخرین کریت تخفیفات رویداد Golden Week
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220504 105413 580 400x185 - اونیکس گیم
🔸 | اضافه شدن بخش مربوط و شمارش معکوس آغاز ایونت اصلی فصل چ
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220502 141328 271 400x223 - اونیکس گیم
🆕 | #خبر_جدید
دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220502 141035 819 400x222 - اونیکس گیم
🆕 | #خبر_جدید
دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220427 125413 596 400x400 - اونیکس گیم
🆕 | #خبر_جدید
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220427 125041 245 400x214 - اونیکس گیم
🔸 | کریت Road Muscle به فروشگاه بازی بازگشت
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220426 155140 639 500x231 - اونیکس گیم
🔸 | به روزرسانی جوایز بخش لاکی بورد
سه شنبه 6 اردیبهشت 1401
کالاف دیوتی موبایل IMG 20220426 154330 295 500x231 - اونیکس گیم
🔸 | باندل Jetstream به فروشگاه بازی اضافه شد.
سه شنبه 6 اردیبهشت 1401